Friday, August 16, 2013

tulang mahaba!

Gusto ko talagang gumawa ng tula,
na mayroong sangkatutak na talata,
mga salita'y sobrang napakahaba,
nakapaloob dito'y tunay na matalinhaga!

Bow!

Photobucket

No comments:

Post a Comment