Thursday, April 21, 2011

Humbling Holy Thursday

Huwebes Santo

Halina’t pagnilayan ang ngayo’y huwebes santo,
Alisin ang pangamba o anumang pagkalito
Tanggalin ang galit sa ting mga puso
Isipin si Hesus sa kanyang mga pangako.

Ang huwebes Santo, kung para inyong kaalaman
Dito naganap ang huling hapunan,
Sa Kanyang mga apostoles, Siya’s nagpaalam,
Ang Tinapay at Alak ay pinaghati-hatian.

Walang atubiling hinugasan Niya
Mga paa ng apostoles bilang pag-alala
Simbolo ito ng pagpapakumbaba
Gawin itong palagi sa ating mga kapwa.


post signature

No comments:

Post a Comment