Wednesday, April 20, 2011

Cloudy Holy Wednesday

Parang hindi Semana Santa ngayong araw nato...makulimlim...umaambon..
Kundi lang sa Pasyon na naririnig mula sa chapel at sa mga karong nagdadaan at naghahanda para sa prusisyon mamaya, it seems like it's just an ordinary day.

Taken from our backyard


Our 5 year old mango tree, may bunga na yey!

1 comment: